Opleiding

Asbest eenvoudige handelingen

(met certificaat)

Asbest is een stille doder. Ook in de bouwsector wordt er terecht veel aandacht aan besteed. Sinds 16 maart 2006 is een Koninklijk Besluit van kracht dat iedereen die sporadisch of regelmatig met asbest in contact komt, verplicht tot het volgen van een gespast opleiding.

 

Deze opleiding richt zich tot de personen die asbest of asbesthoudend materiaal verwijderen. Specifiek via de technieke van de eenvoudige handelingen waarbij het risico op vrijkomen van asbest erg beperkt is. De cursus asbest eenvoudige handelingen verschaft de werknemers de nodige kennis en vaardigheden inzake preventie en veiligheid.

Locaties en data

do 12 maa - Gent
Bouwunie - Liantis, Nadine Crappéstraat 1

do 28 mei - Herentals
Liantis, Atealaan 25

Prijs (excl. btw)

Leden Bouwunie: € 175,00
Niet-leden: € 225,00

Deze opleiding is specifiek bestemd voor arbeiders die in beperkte mate afbraakwerken uitvoeren. Aangezien in oudere gebouwen, technische installaties, industriële complexen, bepaalde wegenbouwinstallaties veelvuldig gebruik gemaakt werd van asbesthoudende materialen.

 

  • Algemeen kader, wet- en regelgeving
  • Eigenschappen en herkenning van asbest
  • Materialen en toespassingen van asbest
  • Werkmethoden en bijhorende gezondheidsrisico's bij blootstelling aan asbest
  • Gezondheidstoezicht
  • Asbestinventaris en beheeersprogramma
  • Noodprocedures +  EHBO op de bouwplaats
  • Verwijdern van asbestafval, behandeling en transport

 

De training bestaat ook uit een praktische oefening: asbestverwijdering door middel van eenvoudige handeling. U ontvangt na afloop een getuigschrift van deelname aan deze opleiding.

08u15

Ontvangst met koffie

08u30

Start opleiding

17u00

Einde